Stołówka szkolna

jedzonkoDo korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są

- uczniowie wnoszący opłaty indywidualne
- uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MGOPS oraz inni sponsorzy
- nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w szkole

Posiłki wydawane są w godzinach od 11.30 do 15.00.

W stołówce wywieszony jest jadłospis na cały tydzień.

Uczniowie korzystający ze stołówki zostawiają kurtki w szatni, a plecaki przed stołówką.

Cena obiadu dla ucznia wynosi 3,70 zł.