Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka w Wieruszowie
w roku szkolnym 2014/2015

Przewodniczący RR – Adam Śpigiel
Z-ca Przew. RR – Aleksander Bystrek
Sekretarz RR
Magdalena Kowalczyk
Skarbnik RR
Małgorzata Kaczmarek

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Przewodniczący Karol Hojeński
Członkowie
Aneta Nowak, Katarzyna Sułot-Drobnik

Numer rachunku bankowego :

PKO 03102045640000570201111319